İşveren Görüş Anketi ve Ders Değerlendirme Anketi Sonuçları, İç ve Dış Paydaşların Katılımıyla Değerlendirildi
28 May 2022 | 23:22

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile yönetim süreçlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla düzenli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında uygulanan “İşveren Görüş Anketi ve Ders Değerlendirme Anketi” sonuçları, iç ve dış paydaşların temsil edildiği geniş katılımlı “Paydaş Bilgilendirme Toplantısında” kamuoyuna açıklandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç ve Prof. Dr. Fazlı Polat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Alper Ceylan ve Dr. Ahmet Bilal Dostbil, Genel Sekreter Yardımcıları Öğr. Gör. Ragıp Akyürek ve Raşit Yıldırım ile Kalite Komisyonu Üyeleri fiilen katılırken Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sema Altungeyik de toplantıda hazır bulundu. Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Dur, Gazi Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi TRtest Test ve Değerlendirme A.Ş. Genel Müdürü Bilal AKTAŞ, Üniversitemiz Kurul ve Komisyonlarının Üyeleri, Akademik ve İdari Birim Yöneticileri, Kurum Koordinatörleri ve Akademik Birim Kalite Ekip Başkanları toplantıyı çevrim içi olarak takip etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Musa Yıldız yönetim olarak kalite çalışmalarının öncelikli konuları arasında yer aldığını belirterek, Üniversitemiz Niyet Beyanımızın kabulü ile YÖKAK 2022 Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edildiğimizi vurgulayarak özverili çalışmalarını takdirle izlediği bu ekibin destekleri ile Kurumsal Akreditasyon Programının başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade etti.

Ders değerlendirme anketlerinin daha kaliteli bir eğitim verme yönünde öğretim elemanlarının kendilerini aynada görerek değerlendirmeleri için bir fırsat yarattığını vurgulayan Prof. Dr. Musa Yıldız, 2021-2022 Bahar Dönemi itibarıyla gönüllülük esasına göre uygulanmaya başlanan anketlere öğrenci katılımını artırmak üzere akademik birim yöneticilerinden bölüm başkanları ile birer toplantı düzenleyerek başta akademik danışmanlar olmak üzere tüm öğretim elemanlarına öğrencileri ankete katılımları konusunda teşvik etmelerini hatırlatmalarını istedi.

İşveren Görüş Anketinin ilk kez yapılmış olmasına rağmen mezunlarla ilgili görüşlerin çok olumlu geldiğini, gelişmeye açık olarak tespit edilen hususlara ilişkin gerekli iyileştirmelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ders Değerlendirme Anketi sonuçları dolayısıyla tüm birim yöneticilerine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Musa Yıldız, toplantıya da katılan Üniversitemizin her kademedeki yöneticilerinin bu başarıda payı olduğunu ifade ederek yaklaşık 100 yıllık bir dev çınar olan Gazi Üniversitesinin başarılarını sürekli artırmak adına çalışmaların süreceğinin altını çizdi.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Ramazan Bayındır, 2021-2022 Bahar Dönemi itibarıyla gönüllü katılımla uygulanmaya başlanan Ders Değerlendirme Anketlerine katılım oranları hakkında kısa bir bilgilendirme yaparak anketten elde edilen verilerle birim bazında raporlamanın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için katılım oranlarının tüm akademik birimlerimizde en az %25’e çıkarılması gerektiğini vurguladı. Ankete öğrenci katılımını artırmak üzere Öğrenci Konseyi ile ortak çalışmalar yürütüleceğini belirten Prof. Dr. Ramazan Bayındır, akademik birim yöneticilerinin ve akademik personelin bu konuda vereceği desteğin büyük önem taşıdığını söyledi.

Üniversitemiz İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDEAM) Müdürü ve Kalite Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Bakır tarafından İşveren Görüş Anketi ve Ders Değerlendirme Anketi Analiz Raporu sonuçlarının aktarıldığı toplantı, katılımcıların anket sonuçlarına ilişkin görüş ve önerilerini paylaşması ile tamamlandı.

background image