Akreditasyon

Gazi’de Akreditasyon

Üniversitemizde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinde kalite güvencesi mekanizmalarını işletmek üzere kurumsal düzeyde çalışmalarımız Kalite Komisyonu koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda tüm süreçlerini sürekli olarak izleyerek iyileştiren Üniversitemiz 2022 yılı YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilmiş ve Üniversitemizde gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler neticesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 5 yıl süreli "Tam Akreditasyon" alma başarısını göstermiştir. YÖKAK tarafından yürütülen bu programla ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Üniversitemiz, Kurumsal Akreditasyonun yanı sıra eğitim programlarımızda kalite güvence sistemlerinin işletilmesinde büyük rol oynayan program akreditasyonu çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Program akreditasyonu, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının belirlediği ilkeler ve standartlar çerçevesinde programların belirli aralıklarla değerlendirilmesini ve ilgili kuruluşun kriterlerinin program tarafından karşılandığının belgelendirilmesidir. Program akreditasyonu, programların özellikle eğitim içeriklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesini sağlaması açısından önemli bir araçtır.

Akreditasyon geleneği 2000’li yıllara dayanan Üniversitemizde, YÖKAK’ın ülkemizde program akreditasyonu yapacak ulusal dış değerlendirici kuruluşlarının sayısını artırma yönündeki çalışmalarına paralel olarak programlarımızın ilgili kuruluşlarca belirlenen standartlar çerçevesinde akredite edilmesi yönündeki çalışmalarımız da hız kazanmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde farklı kurum ve kuruluşlardan 29 lisans ve 14 tıpta uzmanlık programımız akredite olmuştur.

 

 Fakülte

     Program 

Akredite Eden Kurum/Kuruluş

Akredite Olduğu Tarih

  Eczacılık Fakültesi 

  Eczacılık 

 Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) 

 06.01. 2015 - 07.01.2028 

 Fen Fakültesi 

 İstatistik 

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 10.05.2023 

 Fen Fakültesi 

 Kimya 

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 10.05.2023 

 Fen Fakültesi 

 Fizik 

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

 Fen Fakültesi 

 Matematik 

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

 Fen Fakültesi 

 Biyoloji 

 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Fizik Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 İngilizce Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Sınıf Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Arapça Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Kimya Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Okul Öncesi Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Müzik Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Gazi Eğitim Fakültesi 

 Felsefe Grubu Öğretmenliği 

 Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 Bilgisayar Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2020 - 30.09.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 27.06.2021 - 30.09.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 Endüstri Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2004 - 30.09.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 İnşaat Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2004 - 30.09.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 Kimya Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2004 - 30.09.2026 

 Mühendislik Fakültesi 

 Makine Mühendisliği 

 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2004 - 30.09.2026 

 Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Beslenme ve Diyetetik 

 Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

13.03.2020 - 30.09.2025

 Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

 Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

13.03.2020 - 30.09.2025 

 Hemşirelik Fakültesi 

 Hemşirelik 

 Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) 

04.04.2022 - 30.09.2024  

 Spor Bilimleri Fakültesi 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

 Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) 

 29.09.2021- 30.09.2023 

 Spor Bilimleri Fakültesi 

 Antrenörlük Eğitimi 

 Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) 

 29.09.2021-30.09.2023 

 Tıp Fakültesi 

 Türkçe 

 Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 

 1.1.2023- 1.1.2029 

 Tıp Fakültesi 

 İngilizce 

 Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 

 2018-2024 

 Tıp Fakültesi 

 Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Tıpta Uzmanlık) 

 ESA- European Society of Anaesthesiology 

 2018-2025 

 Tıp Fakültesi 

 Beyin ve Sinir Cerrahisi (Tıpta Uzmanlık) 

 EANS&UEMS – European Association of Neurosurgical Association and European Union of Medical Speacialists 

 2015-2020 

 Tıp Fakültesi 

 Nükleer Tıp (Tıpta Uzmanlık) 

 EBNM – European Accreditation of Nuclear Medicine Department 

 2022-2026 

 Tıp Fakültesi 

 Kardiyoloji (Tıpta Uzmanlık) 

 Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu 

 2016-2021 

 Tıp Fakültesi 

 Tıbbi Patoloji (Tıpta Uzmanlık) 

 Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu 

 2020-2025 

 Tıp Fakültesi 

 Acil Tıp (Tıpta Uzmanlık) 

 Türkiye Acil Tıp Yeterlilik Kurulu 

 2018-2023 

 Tıp Fakültesi 

 Göz Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

 Türk Oftalmoloji Derneği Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu 

 2018-2023 

 Tıp Fakültesi 

 Göğüs Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 

 2020-2025 

 Tıp Fakültesi 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu 

 2021-2026 

 Tıp Fakültesi 

 İç Hastalıkları – Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıpta Uzmanlık)

 EKPDK – Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu 

 2022-2027 

 Tıp Fakültesi 

 Halk Sağlığı (Tıpta Uzmanlık) 

 Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu 

 2022-2027 

 Tıp Fakültesi 

 Nöroloji (Tıpta Uzmanlık) 

 Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu 

 2022-2024 

 Tıp Fakültesi 

 Hematoloji (Tıpta Uzmanlık) 

 Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Komisyonu 

 ........-2028 

 Tıp Fakültesi 

 Tıbbi Onkoloji (Tıpta Uzmanlık) 

 Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Değerlendirme Komisyonu 

 .........-2033 

background image