Akreditasyon

Gazi’de Akreditasyon

Gazi Üniversitesi, toplumsal dinamiklere hızlı yanıt verebilen yapısıyla çağı yakalayarak diğer yükseköğretim kurumlarına öncü olmayı başarmaktadır. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda tüm süreçlerini sürekli olarak izleyerek iyileştiren Üniversitemizde gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler neticesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan 5 yıl süreli "Tam Akreditasyon" alma başarısını göstermiştir. YÖKAK tarafından yürütülen bu programla ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Program akreditasyonu ve kurumsal akreditasyon çalışmaları, birimler ve kurum genelinde önemli bir sahiplenmeyle yürütülmekte; üst yönetimin liderliğiyle yaratılan sinerjiyle önemli başarılara imza atılmasını sağlamaktadır. Eğitim alanındaki köklü geleneğini sürdüren ve Araştırma Üniversitesi misyonunu başarıyla sürdüren Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulu 2022 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında Beş Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon alma başarısını göstermiştir. 

Üniversitemiz, Kurumsal Akreditasyonun yanı sıra eğitim programlarımızda kalite güvence sistemlerinin işletilmesinde büyük rol oynayan program akreditasyonu çalışmalarına da büyük önem vermektedir. Program akreditasyonu, bağımsız değerlendirme kuruluşlarının belirlediği ilkeler ve standartlar çerçevesinde programların belirli aralıklarla değerlendirilmesini ve ilgili kuruluşun kriterlerinin program tarafından karşılandığının belgelendirilmesidir. Program akreditasyonu, programların özellikle eğitim içeriklerinin sürekli olarak değerlendirilmesi ve çağın ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesini sağlaması açısından önemli bir araçtır.

Akreditasyon geleneği 2000’li yıllara dayanan Üniversitemizde, YÖKAK’ın ülkemizde program akreditasyonu yapacak ulusal dış değerlendirici kuruluşlarının sayısını artırma yönündeki çalışmalarına paralel olarak programlarımızın ilgili kuruluşlarca belirlenen standartlar çerçevesinde akredite edilmesi yönündeki çalışmalarımız da hız kazanmıştır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalar neticesinde farklı kurum ve kuruluşlardan 36 lisans ve 12 tıpta uzmanlık programımız akredite olmuştur.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yürütülen Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce Hazırlık programları Uluslararası EQUALS Akreditasyon kurumunca 4 yıllığına akredite edilmiştir.  

Üniversitemiz tüm programlarına ilişkin taslak akreditasyon takvimleri hazırlanarak Kalite Komisyonuna sunulmuş olup halen farklı birimlerdeki 10 lisans 2 önlisans programında akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Akreditasyon çalışmaları devam eden programlar ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.

2023 yılının Mayıs ayında Tam Kurumsal Akreditasyon kararının tebliğini takiben kalite güvencesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Üniversitemiz, 2023 yılı sonu itibarıyla TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Üniversitemizde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinde kalite güvencesi mekanizmalarını işletmek üzere kurumsal düzeyde çalışmalarımız Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülmektedir. 

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

AKREDİTE BİRİMLER

 Akademik Birim

     Program 

Akredite Eden Kurum/Kuruluş

Akredite Olduğu Tarih

1.

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık 

Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ECZAKDER) 

 07.01. 2022 - 07.01.2028 

2.

Fen Fakültesi 

İstatistik

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 10.05.2023 - 30.09.2028

3.

Fen Fakültesi 

Kimya

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 10.05.2023 - 30.09.2028

4.

Fen Fakültesi 

Fizik

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

5.

Fen Fakültesi 

Matematik 

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

6.

Fen Fakültesi 

Biyoloji 

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) 

 19.11.2022 - 30.09.2025 

7.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

8.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Fizik Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

9.

Gazi Eğitim Fakültesi 

İngilizce Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

10.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Sınıf Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 16.04.2022 - 16.04.2025 

11.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Arapça Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

12.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Kimya Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

13.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

14.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Okul Öncesi Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

15.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Müzik Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

16.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Felsefe Grubu Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) 

 01.05.2023 - 01.05.2026 

17.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Biyoloji Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)                                                                      

 2024 - 2029                       

18.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Fen Bilgisi Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)                                                                      

 2024 - 2029                       

19.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)                                                                      

 2024 - 2029                       

20.

Gazi Eğitim Fakültesi 

Türkçe Öğretmenliği 

Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)                                                                      

 2024 - 2029                       

21.

Mühendislik Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2023 - 30.09.2026 

22.

Mühendislik Fakültesi 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2021 - 30.09.2026 

23.

Mühendislik Fakültesi 

Endüstri Mühendisliği 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2023 - 30.09.2026 

24.

Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2021 - 30.09.2026 

25.

Mühendislik Fakültesi 

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2023 - 30.09.2025 

26.

Mühendislik Fakültesi 

Kimya Mühendisliği 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2021- 30.09.2026 

27.

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği (Türkçe)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 30.09.2023 - 30.09.2026

28.

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 

 01.05.2023 - 30.09.2025

29.

Mimarlık Fakültesi 

Endüstriyel Tasarım 

Endüstriyel Tasarım Akreditasyon Kurulu (ENTAK) 

 04.04.2024 - 04.04.2026

30.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Beslenme ve Diyetetik 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

 13.03.2020 - 30.09.2025

31.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 

 13.03.2020 - 30.09.2025 

32.

Hemşirelik Fakültesi 

Hemşirelik 

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) 

 04.04.2022 - 30.09.2024

33.

Spor Bilimleri Fakültesi 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) 

 01.10.2023 - 01.10.2026

34.

Spor Bilimleri Fakültesi 

Antrenörlük Eğitimi 

Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) 

 01.10.2023 - 01.10.2026 

35.

Tıp Fakültesi 

Türkçe 

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 

 01.01.2023-  01.01.2029 

36.

Tıp Fakültesi 

İngilizce 

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) 

 2018-2024 

1.

Tıp Fakültesi 

Acil Tıp (Tıpta Uzmanlık) 

Türkiye Acil Tıp Yeterlilik Kurulu 

  15.03.2024-14.03.2029

2.

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Tıpta Uzmanlık) 

ESA- European Society of Anaesthesiology 

 01.10.2023 - 01.10.2028 

3.

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu 

 14.06.2021 - 14.06.2026 

4.

Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu 

 31.08.2020 - 31.08.2025 

5.

Tıp Fakültesi 

Göz Hastalıkları (Tıpta Uzmanlık) 

Türk Oftalmoloji Derneği Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Kurulu 

 01.03.2018 - 01.03.2023 

6.

Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı (Tıpta Uzmanlık) 

Halk Sağlığı Yeterlik Kurulu 

 22.08.2022 - 22.08.2027 

7.

Tıp Fakültesi 

Hematoloji (Tıpta Uzmanlık) 

Hematoloji Tıpta Uzmanlık Yeterlilik Komisyonu 

 22.06.2023 - 22.06.2028 

8.

Tıp Fakültesi 

İç Hastalıkları – Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıpta Uzmanlık)

EKPDK – Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu 

 25.04.2022 - 25.04.2027 

9.

Tıp Fakültesi 

Nöroloji (Tıpta Uzmanlık) 

Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu 

 08.11.2022 - 08.09.2024 

10.

Tıp Fakültesi 

Nükleer Tıp (Tıpta Uzmanlık) 

EBNM – European Accreditation of Nuclear Medicine Department 

 01.01.2022 - 01.012026 

11.

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Onkoloji (Tıpta Uzmanlık) 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Değerlendirme Komisyonu 

 26.07.2023 - 26.07.2033 

12.

Tıp Fakültesi 

Tıbbi Patoloji (Tıpta Uzmanlık) 

Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji Yeterlilik Kurulu 

 01.01.2025 - 01.01.2030 

background image