Kalite Komisyonu
Haberler
Lisansüstü Mezun Veritabanı Ocak 2017 itibariyle aktiftir
Lisansüstü Mezun Veritabanı Üniversitemizin mezun takibinin yapılabilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında lisansüstü mezunların bilgilerinin derlenmesi amacıyla Kalite Komisyonu tarafından Lisansüstü Mezun Veritabanı hazırla...
Kalite Komisyonu Sekretaryası
Kalite Komisyonunun sekretaryasını da yürüten "Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Ofisi"nin bünyesi altında bulunduğu "Uluslararası Programlar, Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü" (UPKA) Üniversitemiz Sen...