Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret için 20 Kasım'da Üniversitemizde - Kalite Komisyonu
Duyurular

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 49149 sayılı yazısı ile 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımı önümüzdeki aylarda Üniversitemize iki ziyarette bulunacaklardır. İlk ziyaret, 20 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşecek "Ön ziyaret"tir. Ön ziyaret, genellikle saha ziyaretinden 2-3 hafta önce takım üyelerinin kurumda gerçekleştirdikleri bir günlük ziyarettir. Ön saha ziyareti aşağıdaki hususlara yönelik olarak gerçekleştirilir:

1. Takım üyelerinin kendi aralarında ilk resmi toplantıyı yapması,

2. Takım üyelerinin kurumun rektörü ve üst yönetimiyle tanışması ve ilk toplantının yapılması,

3. Takım üyelerinin, kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere Kalite Komisyonu üyeleriyle toplantı yapması,

4. Takım üyelerinin, kurumu genel olarak tanımak üzere kampüsün ve genel amaca yönelik bazı ortak mekânları (kütüphane, yemekhane, kantin, öğrenci kulüpleri, bilgisayar laboratuvarları, araştırma merkezleri vb.) ziyaret etmesi (Bu ziyaret, kurumun yerleşkesini ve ortak kullanıma yönelik tesis ve altyapılarını tanımak ve öğrencilerle ilgili olanakları ve sunulan hizmetleri gözlemlemek gibi faaliyetleri içerir.) [Ziyaret için bir buçuk saat süre önerilir]

5. Takım başkanı ile kurumun Rektörü tarafından saha ziyareti programının oluşturulması.