SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞERLENDİRME ZİYARETİ
13 Ekim 2020 11:14

Yükseköğretim Kalite Kurlu 2020 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal Akreditayon ve İzleme Programı kapsamında G.Ü.Kalite Komisyonu Başkan V. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR başkanlığında, Ar-Ge Kurum Koordinatörü Prof. Dr.Zeynel SEFEROĞLU, Sosyal İşler Kurum Koordinatörü Prof. Dr.Selami CANDAN ve Eğitim-Öğretim Kurum Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Selcen BİNGÖL; Yüksekokul Yönetimi ve Birim Kalite Ekibi ile iyileştirmelere yönelik yapılan faaliyetler ve öneriler hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur.