Duyurular

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında Kurum Kültürü Analizi çalışması başlatılmıştır. Çalışanlarımızın tümü tarafından benimsenen ve paylaşılan değerler, tutumlar ve alışkanlıklar bütünü olarak kurum kültürü, hem geçmiş hem de gelecek performansımızı etkilediğinden, kapsamlı bir çalışmayla analiz edilmesi uygun görülmüştür. Bu amaçla Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberinden yararlanılarak Kalite Komisyonu tarafından geliştirilen bir anket ile tüm çalışanlarımızın değerli görüşlerine başvurma gereği doğmuştur.

Kurum Kültürü Anketine vereceğiniz cevaplar Kurum Kültürümüzü en doğru biçimde analiz etmemize yardımcı olacak ve Üniversitemizin gelecek hedeflerinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır. Bundan sonra anket bağlantısı sürekli hizmette kalacak ve dönemsel olarak raporlanacaktır. Ancak ilk raporlamanın Stratejik Plan hazırlıklarına yetişebilmesi için 31 Ekim 2017 tarihine kadar doldurulması büyük önem taşımaktadır. Göstereceğiniz hassasiyet ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Gazi Üniversitesi

Kalite Komisyonu

 

Kurum Kültürü Anketi için tıklayınız:

http://anket.gazi.edu.tr/OrganizationalCulture