Kalite Politikası - Kalite Komisyonu
Kalite Politikası

 

Gazi Üniversitesi Kalite Politikası

Gazi Üniversitesinin kalite politikası, Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda, stratejik planında belirlediği eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini Üniversitenin tüm akademik ve idari birimlerinde işletmektir. Bu politika kapsamında Üniversitemiz;

  • İç ve dış paydaşlarının kalite süreçlerine katılımını,
  • Paydaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetini üst düzeyde tutmayı,
  • Eğitim, araştırma ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  • Araştırmada etik ilkelere bağlılığı,
  • Eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamayı,
  • Toplumun bilimsel, sosyal, kültürel gelişimi için çalışmayı,
  • Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi,
  • Etkin bir araştırma üniversitesi olmayı

kendine ilke olarak benimser.