Kalite Komisyonları Bilgi Portalı

Yükseköğretim kalite komisyonlarının kalite güvencesi çalışmalarında ortak dilin kullanılması ve kalite güvencesi süreçlerinde bilgiye hızlı erişimin sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kalite Komisyonları Bilgi Portalı" hazırlanmıştır.