Kalite Güvencesi Politikası

 

Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Politikası

Üniversitemizin kalite güvence politikası; misyonu ve vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işletmektir. Üniversitemiz bu politika kapsamında;

  • Kendisini sürekli ölçen, analiz eden, geliştiren ve uluslararası boyutlarda kalite güvence sistemi oluşturulmasını,
  • Takım ruhu anlayışıyla bütün süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı,
  • Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı,

ilke olarak benimser.