Anketler

Üniversitemiz  tüm paydaşlarına yönelik geliştirilen anketlerimizin bir ya da birkaç tanesini doldurarak Gazi Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamanız mümkündür. Bu amaçla; 

* İç paydaşlar (öğrenciler, personel ve mezunlar) ve dış paydaşlar (mezunlar, işverenler, kurumsal işbirliği ortakları ve hizmet sunulan kişiler) için geliştirilen

Paydaş Görüş Anketi 

* Kurum personeli ve öğrencilerin memnuniyetini ölçmek üzere geliştirilen 

Akademik Personel Memnuniyet Anketi 

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

 

* Öğrencilerimizin derslerle ilgili görüş ve önerilerini derlemek üzere uygulanan 

Ders Değerlendirme Anketi

* Yeni mezunlarımızın görüşlerini almak üzere hazırlanan

Çıkış Anketi

 

* Mezuniyetleri üzerinden belirli bir süre geçmiş olan mezunlarımızın fikirlerini almak üzere geliştirilen 

Mezun Görüş Anketi 

uygulanabilir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.