Anketler

 

Üniversitemiz  tüm paydaşlarına yönelik geliştirilen anketlerimizi doldurarak Gazi Üniversitesinin gelişimine katkı sağlamanız mümkündür. Bu amaçla uygulanabilecek anketler ve kullanılabilecek veritabanı aşağıdaki gibidir: 

 

* öğrencilerimizin derslerle ilgili görüş ve önerilerini derlemek üzere uygulanan Ders Değerlendirme Anketi

 

* yeni mezunlarımızın görüşlerini almak üzere hazırlanan Çıkış Anketi
 
 
* mezunlarımızın başarılarını artırmak ve mezun takibi amacıyla kullanılacak Mezun Bilgi Bankasının temelini oluşturacak Mezun Görüş Anketi
 
 
* Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı Kurum Kültürü Analizinde değerlendirilmek üzere geliştirilen Kurum Kültürü Anketi
 
 
* Mezun takibinin yapılabilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında lisansüstü mezun bilgilerinin tez danışmanları aracılığıyla derlenmesine yönelik geliştirilen Lisansüstü Mezun Veritabanı
 

Katılımlarınız için teşekkür ederiz.