EUA

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Avrupa Üniversiteler Birliği, hem Avrupa üniversitelerinin hem de Ulusal Rektörler Konferanslarının temsilcisi olarak Avrupa’da yükseköğretim çevrelerinin sözcüsü olarak kabul edilen bir kuruluştur. AÜB 2001 yılında Avrupa Üniversiteleri Birliği (CRE) ve Rektörler Konferansı Konfederasyonunun birleştirilmesi ile oluşturulmuş bir kurumdur. 31 Mart 2001 tarihinde Salamanca’da kurulan AÜB, yaklaşık 1950’lere kadar dayanmakta olan üniversiteler arası işbirliği mirasını, yükseköğretim ve araştırma kurumlarının değişik ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılamak üzere oluşturacağı yeni bir kimlikle birleştiren bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştır.

AÜB, misyonunu “Avrupa yükseköğretiminin ve araştırma faaliyetlerinin güçlü ve bütünleşmiş bir sistem içinde gelişmesine, üyesi bulunan özerk üniversitelerin eğitim-öğretim-araştırma alanlarında kalitelerini iyileştirmek ve topluma hizmetlerini zenginleştirmek üzere destek vermek” olarak tanımlamaktadır.

AÜB’nin yürüttüğü çalışmalar şu üç başlık altında özetlenebilir:

1. Üniversiteleri temsil etmek: AÜB Bologna Sürecinde üniversitelerin resmi temsilcisidir ve bu sıfatla çeşitli çalışma gruplarına veya danışma kurullarına katılmaktadır. Birlik aynı zamanda OECD, Avrupa Konseyi, UNESCO ve diğer Avrupalı veya ulusal kuruluşlarla işbirliği yaparak yükseköğretimin gelişimini gelecek politikalarını etkilemeye çalışmaktadır.

2. Avrupa yükseköğretimi ve araştırması ile ilgili uzmanlık sunmak: Projeleri ve çalışmaları aracılığıyla AÜB, sadece ortaya çıkan eğilimleri ve üniversitelerin karşı karşıya olduğu sorunları değil, en iyi uygulamaları da belirlemekte ve incelemektedir. Odak grup çalışmaları, tematik ağlar, anketler ve saha ziyaretleri AÜB’nin üyelerinden geri bildirim almak için kullandığı araçlar arasında yer almaktadır. AÜB, Bologna Sürecinin uygulanması, kalite ve bütçeleme konuları, ortak derecelerin geliştirilmesi, doktora programları ve genç araştırmacıların yetiştirilmesi, bilgi transferi ve üniversite yönetimi gibi çok değişik konularda çalışmaktadır.

3. Kurumlarda yönetim ve liderliği güçlendirmek: AÜB, derecelerin yapılandırılması, gelişim stratejilerinin belirlenmesi, değişik öğrenci nüfusunun desteklenmesi, iş piyasasının ihtiyaçlarının karşılanması, liderliğin uygulanması ve profesyonel yönetim uygulamasının güçlendirilmesi gidi toplumsal zorluklarda üyelerine destek vermektedir.

AÜB’nin söz konusu faaliyetlerini yürütmesinde ve üyelerine bire bir uzmanlık hizmeti sunmasındaki en etkili araçlardan birisi Kurumsal Değerlendirme Programıdır (KDP).

Kurumsal Değerlendirme Raporu

KDP’nın amacı üniversitelerin iç ve dış çevrelerini de dikkate alarak onlara dış değerlendirme sunmaktır. Değerlendirdiği kurumlarda özellikle karar süreçlerine, kurumsal yapıya, stratejik planlamanın etkililiğine, iç kalite süreçlerine ve çıktıların karar verme ve stratejik planlama süreçlerinde ne derece kullanıldığına bakılmaktadır.

Gazi’nin tüm dünyada öncü Üniversiteler arasında yer alması için sürdürülen çalışmalara katkı sunan GÜADEK, bu alanda önemli bir başarıyı dış değerlendirme alarak yakalamıştır. Üniversitemiz uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın artması, kurumda kalite kültürünün güçlenmesi, kurumdaki değişimin desteklenmesi, ayrıca değerlendirme ekibinin tecrübelerinin paylaşılması amacına yönelik olarak üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Değerlendirme Programı”na başvurmuştur. Bu program kapsamında 2007 yılının Mart ve Eylül aylarında Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından iki ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler süresince yapılan görüşme ve birim ziyaretleri sonucunda edinilen izlenimlerle şekillenen Üniversitemiz dış değerlendirme raporu, 21 Eylül 2007 tarihinde sunulmuştur. Türkçe tercümesiyle birlikte GÜADEK web sayfasında yer alan Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Raporu, sürecin başarıyla tamamlandığını ortaya koymaktadır.

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin 1994 yılında başlayan Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2006 yılında yapan ve hemen ertesi yıl değerlendirme alan Gazi Üniversitesi, 2007 yılı itibariyle EUA’dan dış değerlendirme alan az sayıda Türk üniversitesinden biridir.

EUA Raporu