GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU 

Gerekli Belgeler

 

 

Gazi Üniversitesi İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri

Gazi Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı

Gazi Üniversitesi 2009-2013 Stratejik Planı