Dış Değerlendirme Çalışmaları

Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı

Gazi Üniversitesinin uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın artması, kurumda kalite kültürünün güçlenmesi, kurumdaki değişimin desteklenmesi, ayrıca değerlendirme ekibinin tecrübelerinin paylaşılması amacına yönelik olarak Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın 1994 yılında başlayan Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2006 yılında yapmış ve hemen ertesi yıl değerlendirme almıştır. Bu kapsamda 2007 yılının Mart ve Eylül aylarında Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından Üniversitemize iki ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler süresince yapılan görüşme ve birim ziyaretleri sonucunda edinilen izlenimlerle şekillenen Üniversitemiz dış değerlendirme raporu, 21 Eylül 2007 tarihinde sunulmuştur. Gazi Üniversitesi, 2007 yılı itibariyle EUA’dan dış değerlendirme alan 16 üniversiteden biri olurken Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Raporu, sürecin başarıyla tamamlandığını ortaya koymaktadır. Bugün itibariyle 172 Türk Üniversitesinden sadece 30’u bu programı başarıyla tamamlamıştır. 

Gazi Üniversitesinin EUA için hazırladığı rapor için tıklayınız:

Gazi Üniversitesi EUA Raporu(Tr)            Gazi University EUA Report (eng)

EUA’nın Gazi Üniversitesi için hazırladığı rapor için tıklayınız:

EUA Değerlendirme Raporu (Tr)              EUA Evaluation Report (Eng)

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme programına dâhil olmakla yükümlü kılınmıştır. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programına 2017 yılında Üniversitemiz dahil edilmiştir. Dış Değerlendirme çalışmaları için Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan yedi kişilik Değerlendirme Takımı 20 Kasım 2017’de Ön Ziyaret için, 8,9,10 Ocak 2018 tarihlerinde Saha Ziyareti için Üniversitemizde bulunacaktır. Dış Değerlendirme Çalışmalarında 2015 yılı ve 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) birlikte değerlendirilecektir. Değerlendirme takımı; Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu rehberliğinde Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütlerine göre Üniversitemizi değerlendirecektir. Ziyaret sonunda Değerlendirme Takımı, Rektör ve Rektör’ün davet edeceği iç ve dış paydaşların katılımıyla bir Çıkış Görüşmesi gerçekleştirecektir. Ziyareti takip eden 21 gün içerisinde Değerlendirme Takımı tarafından taslak Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) oluşturularak Üniversitemize iletilecektir. Bu taslak raporda yer alan iyileşmeye açık yanlar ile varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin geri bildirimimiz yine 21 gün içerisinde iletilecektir. Raporda güncelleme ihtiyacı duyulan bölümler, Üniversitemizden gelen geri bildirimler göz önünde bulundurularak Değerlendirme Takımı tarafından 21 gün içinde düzenlenip son kez Üniversitemiz görüşüne sunulacak ve mutabakata varıldıktan sonra nihai KGBR, Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilerek dış değerlendirme süreci tamamlanacaktır.