Değerlendirme Raporları

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından, akademik birim koordinatörlükleri ve komisyonları ile idari birim sorumlularının yardımlarıyla hazırlanan Üniversitemiz yıllık iç değerlendirme raporu, her yıl Senatomuz onayının ardından YÖK'e sunulmaktadır. 2016 yılı iç değerlendirme raporuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

2016 İç Değerlendirme Raporu

Aşağıda geçmiş yıl özdeğerlendirme raporlarına ulaşılabilir:

Gazi Üniversitesi 2015 İç Değerlendirme Raporu

Gazi Üniversitesi 2012 Özdeğerlendirme Raporu

Gazi Üniversitesi 2011 Özdeğerlendirme Raporu

Gazi Üniversitesi 2010 Özdeğerlendirme Raporu

Gazi Üniversitesi 2009 Özdeğerlendirme Raporu