Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Araştırma Raporları

GÜADEK çalışmaları takvimi uyarınca belirli zaman aralıklarında uygulanan alan araştırmaları, Kurul üyelerince raporlanarak Üniversitemiz ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Aşağıdaki bağlantılardan güncel araştırma raporlarına ulaşılabilir. 

 

* 2011-2012 Memnuniyet Araştırması Raporu 

Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) tarafından 2011-2012  eğitim öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesinde öğrenim görmekte olan 13.186 öğrenci ile yine bu dönemde Üniversitemizde görev yapmakta olan 621 öğretim elemanı ve 209 idari personelin gönüllü katılımlarıyla gerçekleştirilen Öğretim Elemanı, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri değerlendirme raporu: 2011-2012 Memnuniyet Araştırması Raporu