UPKA Kuruldu
28 Aralık 2015 12:59

Gazi Üniversitesi Senatosunun 25 Aralık 2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile Uluslararası Programlar, Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü oluşturuldu.

Rektörlüğe bağlı olarak oluşturulan Koordinatörlük bünyesinde daha önce Dış İlişkiler Ofisi adı altında görev yapan Erasmus ve Mevlana Koordinatörlükleri, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu adına faaliyet gösteren GÜADEK Ofisi (yeni adı ile Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Birimi) ile yeni oluşturulan Çift Diploma ve İngilizce Programlar Birimi yer aldı. Koordinatörlüğün genel amacı, Üniversite Stratejik Planı doğrultusunda diğer ülkelerdeki üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve çeşitli organizasyonlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü ilişkiler kurmak ve sürdürmek, Üniversitenin uluslararası nitelik taşıyan tüm faaliyetlerini koordine etmek, yurtdışı eğitim ve araştırma alanlarına entegrasyonun sağlanmasına yönelik tüm program ve faaliyetlerin yürütülmesinde bütün birimlere destek vermek olarak belirlendi.

Bu amaç doğrultusunda UPKA;
a. Çift Diploma ve İngilizce Programlar Birimi; akademik birimlerin çift diploma ve İngilizce programlar ile ilgili yürüttüğü tüm çalışmalarda programların planlanması ve hazırlanması konularında akademik birimlerin koordine edilmesinden;
b. Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Birimi; ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmalarında akademik birimlere yönlendirme yapılmasından, üniversitenin derecelendirme, dış değerlendirme, öz değerlendirme ve AKTS konularındaki faaliyetlerinin koordine edilmesinden;
c. Mevlana Değişim Birimi; Mevlana Değişim Programı kapsamında Üniversite adına yapılan anlaşmaların aktif bir şekilde yürütülmesinden, program kapsamında gelen ve giden öğretim elemanı/öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinden;
d. Erasmus+ Değişim Programı Birimi, Erasmus programı ile ilgili her konuda Üniversite genelinde eşgüdümün sağlanmasından, anlaşmaların imzalanmasından, Erasmus Komisyonu ile birlikte kararların alınması ve yürütülmesinden sorumludur.