“Gazi Üniversitesi Özdeğerlendirme Süreci ve GÜADEK Bilgi Sistemi”,Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK, 04 Haziran 2010

“Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Çalışmaları”, Prof. Dr. Cansu ALPASLAN, 03 Aralık 2008

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) – Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN

Bologna Süreci – Prof. Dr. Çiğdem GÜLDÜR

Bolonya Süreci’nin Mantıksal Çerçevesine Genel Bir Bakış ve “Kalite Güvencesi & Kreditasyon” Boyutu’nun Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Kerim EDİNSEL

EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Deneyimler-Kazanımlar – Prof. Dr. Selda ÖNDEROĞLU

EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Gazi Üniversitesi Deneyimi Prof. Dr. Nejat Erk

“Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi İçin Standartlar”, Prof. Dr. Cansu ALPASLAN

“Siz Neye Yararsınız”, Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

“Mühendislikte Akreditasyon ve Kalite Sistemi”, Doç. Dr. Çiğdem GÜLDÜR

“Avrupa Üniversiteler Birliği - European University Associations = EUA”, Prof. Dr. Esin ŞENOL

“Avrupa Boyutunda Kalite Güvencesinin Amaçları ve Standartları”, Prof. Dr. Cansu Alpaslan

“Kalite Yönetiminde Stratejik Planlama”, Doç. Dr. Çiğdem Güldür

“Toplam Kalite Yönetimi”, Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

“Kalite Güvencesi ve ECTS“, Doç. Dr. Çiğdem GÜLDÜR