Misyon, Vizyon, Temel Değerler

MİSYON

Üniversitemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşımanın ve Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. Kısacası misyonumuzu, ülkemizin ve bölgemizin gelişmesi ve kalkınması doğrultusunda, disiplinlerarası ve uluslarası bir üniversite olarak, günümüz dünyasının rekabet ortamında yer almak, yön vermek ve bu en öncelikli kamu sorumluluğunu yerine getirmek olarak nitelendirebiliriz.

 

VİZYON
Üniversitemizin vizyonu; bilim ve teknolojiden kültür, sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede çok displinli ve nitelikli araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.


TEMEL DEĞERLER

  • Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
  • Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,
  • Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, akademik ve etik değerlere sahip,
  • Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,
  • Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,
  • Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur.