Kalite Komisyonu Sekretaryası - Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu Sekretaryası
04 Nisan 2019 16:11

Kalite Komisyonunun sekretaryasını da yürüten "Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Ofisi"nin bünyesi altında bulunduğu "Uluslararası Programlar, Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü" (UPKA) Üniversitemiz Senatosunun 14.02.2019 tarih ve 02 sayılı toplantısında almış olduğu 2019/22 nolu karar ile lağvedilmiş olup Kalite Komisyonu sekretaryası, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü'ne devredilmiştir.