Kalite Komisyonu Çalışma Grupları

KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA GRUPLARI*

Kalite Güvencesi Sistemi Çalışma Gurubu

Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu

Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu

Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Sorumlu)

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR (Sorumlu)

Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK (Sorumlu)

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN (Sorumlu)

Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI

Prof. Dr. Aysel Çağlan GÜNAL

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Prof. Dr. Aysel Çağlan GÜNAL

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Öğr. Gör. Dr. H. Nurgül DURMUŞ ŞENYAPAR

Öğr. Gör. Dr. Zeynep BUMİN SÜZEN

Prof. Dr. Musa SARI

Yusuf KÜTÜK

Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

* Kalite Komisyonu Çalışma Grupları Görev Tanımları ve Süreç Takvimi için tıklayınız.