Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu - Kalite Komisyonu
Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu

 

Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu*

 

Üye

Görevi / Birimi

1

Prof. Dr. İbrahim USLAN (Başkan)

Rektör

2

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR (Başkan Yardımcısı)

Rektör Yardımcısı

3

Prof. Dr. Metin DAĞDEVİREN

Genel Sekreter

4

Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

5

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

6

Prof. Dr. Aysel Çağlan GÜNAL

Gazi Eğitim Fakültesi

7

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

8

Prof. Dr. C. Nakış KARAMAĞARALI

Mimarlık Fakültesi

9

Prof. Dr. Musa SARI

Proje Koordinasyon AUM

10

Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK

Fen Fakültesi

11

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

Rektör Danışmanı

12

Doç. Dr. Hacı Ahmet PEKEL

Rektör Danışmanı

13

Yusuf KÜTÜK

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

14

Öğr. Gör. Dr. Zeynep BUMİN SÜZEN

Stratejik Planlama Müdürlüğü

15

Öğr. Gör. Dr. Hafize Nurgül DURMUŞ ŞENYAPAR

Stratejik Planlama Müdürlüğü

16

 

Öğrenci Temsilcisi

 

* Gazi Üniversitesi Senatosunun 10 Ağustos 2018 tarih ve 2018/89 sayılı kararı.