Dış Değerlendirme Programı Ana Ziyaret gerçekleşti - Kalite Komisyonu
Duyurular

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 49149 sayılı yazısı ile 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan Değerlendirme Takımı, farklı üniversitelere mensup yedi değerli üyeden oluşmuştur: 

 1. Prof. Dr. Aslıhan NASIR – Boğaziçi Üniversitesi (Takım Başkanı)
 2. Ebru OCAK – Sabancı Üniversitesi (Değerlendirici)
 3. Prof. Dr. Emine Yasemin YAZAN – Anadolu Üniversitesi (Değerlendirici)
 4. Prof. Dr. S. Seyhan TÜKEL – Çukurova Üniversitesi (Değerlendirici)
 5. Prof. Dr. Dilek ŞİRVANLI ÖZEN – Okan Üniversitesi (Değerlendirici)
 6. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Arzu AKALIN – Yeditepe Üniversitesi (Değerlendirici)
 7. Doç. Dr. Hüseyin ŞİMŞEK – Ahi Evran Üniversitesi (Gözlemci)

Değerlendirme Takımı Üniversitemize 20 Kasım 2017 tarihinde Ön Ziyaret,  8-9-10 Ocak 2018 tarihinde Ana Ziyaret gerçekleştirmiştir. Ana Ziyaret kapsamında aşağıda belirtilen kişi, birim ve komisyonlarla kapsamlı görüşmeler yapılmıştır: 

 1. Rektör
 2. Kalite Komisyonu
 3. Senato ve Yönetim Kurulu
 4. Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Dekan ve Yardımcıları, Akademik Personeli, Öğrencileri
 5. Yabancı Diller Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcıları
 6. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinin Müdür ve Yardımcıları, Öğrencileri
 7. Gazi Üniversitesi Dış Paydaşları
 8. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı, Akademik Ölçütler ve Ödül Bürosu, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Engelli Danışma Birimi, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetici ve İdari Personelleri
 9. Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi, Deniz ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gazi TTO, Patent Destek Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Gazi Teknopark Yöneticileri

Ana Ziyaret'in son günü sunulan sözlü "Çıkış Bildirimi"nin ardından Değerlendirme Takımı Üniversitemizden ayrılmıştır. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu uyarınca bundan sonraki süreç şu şekilde işleyecektir: 

Ziyaret Sonrasında;

 1. Değerlendirme takımı, kuruma geri bildirim sonuçlarını içeren taslak KGBR’yi ziyaret sürecinden sonra 21 gün içerisinde iletir ve geri bildirimlerini 21 gün içerisinde takım başkanına iletmelerini ister.
 2. Kurum, takım başkanına “21 gün cevabı”nı elektronik ortamda iletir. Bu cevapta, kurum yalnızca taslak KGBR’de yer alan iyileşmeye açık yanlara ve varsa maddi hataların düzeltilmesine ilişkin görüş belirtebilir.
 3. Takım başkanı, değerlendirme takımındaki değerlendiriciler ile görüşerek Kurum Değerlendirme Formu’nu yeniden gözden geçirir. Kurumun “21 gün cevabı”ndaki verileri de kullanarak raporu günceller ve kurumla son kez üzerinde uzlaşılmış raporu Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ilgili kuruma iletir. (Kurumun cevabını izleyen 21 gün içerisinde)
 4. Aynı değerlendirme döneminde farklı kurumlarda yapılan değerlendirmeler arası ve yıllar arası tutarlılığı sağlamak üzere, taslak raporların tutarlılık kontrolleri mümkünse o dönem takım başkanlığı yapmamış mevcut ve/veya önceki KDDK üyelerinden oluşturulacak bir Tutarlılık Kontrol Komitesi tarafından yapılır.
 5. Tutarlılık kontrollerinden sonra KDDK tarafından, nihai KGBR oluşturulur ve bu rapor onaylanmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu’na sunulur.
 6. Nihai KGBR, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kurumlara resmi yazı ekinde gönderilir ve Yükseköğretim Kalite Kurulu ve ilgili kurumun web sayfasında yayımlanarak kamuoyu bilgisine sunulur.