01 Ağustos 2019
 

Toplantı Tarihi  : 01 Ağustos 2019 Perşembe

Toplantı Saati   : 09.30

Toplantı Yeri     : Yeni Senato Salonu

Toplantı Gündemi

  1. Birim İç Değerlendirme Raporlarına ilişkin görüşlerin değerlendirilerek raporlanması.